Kad nutrauktumėte registracijos adreso paslaugos teikimą, turite perregistruoti savo įmonę kitu adresu arba ją likviduoti. Pakeisti įmonės registracijos adresą arba ją likviduoti gali tik įmonės dalyviai (akcininkai), jų sprendimą vykdo įmonės vadovas.

Paslaugos teikimas nutraukiamas tą dieną, kai pakeitimai yra įregistruoti ir matomi Juridinių asmenų registre, o ne kai pateikiate prašymą. T.y net kol įmonė yra likviduojama ir turi paskirtą likvidatorių, ji vis dar naudojasi buveinės adresu ir turi turėti galiojantį patalpų savininko sutikimą naudoti patalpas savo buveinės registracijai.

Kol Juridinių asmenų registras rodo, kad patalpose yra registruota juridinio asmens buveinė, tol paslauga yra teikiama ir negali būti nutraukta. Paslaugų teikėjas fiksuoja mokamos paslaugos teikimą ir skaičiuoja paslaugos mokesčius.

Aplinkybės, kaip įmonė vykdo ar nevykdo ūkinę veiklą, šiuo klausimu nedaro įtakos, nes buveinės adreso paslauga naudojama ne ūkinei veiklai vykdyti, o juridiškai egzistuoti ir įmonės vadovams pasiekti.