Jei įmonė tinkamai nenutraukia registracijos adreso paslaugos, tačiau ir neapmoka jos pratęsimo, paslaugų teikėjas vykdo paslaugų mokesčių, netęsybų ir delspinigių išieškojimą.

Jei įmonė pripažįstama nemokia, patalpų savininkas kreipiasi į VĮ Registrų centrą dėl įmonės buveinės išregistravimo. Registrų centras vienašališkai išregistruoja įmonės buveinę ir pagal Civilinio kodekso 2.70 dalies 1-ą straipsnį įgyja teisę inicijuoti juridinio asmens likvidavimą.