Korespondencijos administracimo paslauga užsakoma tokiam pačiam periodui, kaip ir registracijos adreso suteikimo paslauga. Jei norite korespondencijos administravimo paslaugą užsakyti trumpesniam periodui, rinkitės trumpesnį registracijos adreso suteikimo paslaugos periodą.