Darbuotojai, kurie administruoja gaunamus laiškus, savo darbo sutartimis yra įsipareigoję laikyti visą darbe gautą informaciją konfidencialia ir už tai atsako materialiai.

Kai gauname laišką, mes Jus informuojame el. paštu, nurodydami siuntėją. Laišką atplėšiame tik tokiu atveju, jei paprašote jį nuskenuoti.

Jei esate mums suteikę įgaliojimą priimti registruotą korespondenciją, įteikdami teismo procesinius dokumentus paštininkai atplėšia voką. Jei tokius vokus norite atsiimti tiesiogiai iš paštininkų, nesuteikite mums įgaliojimo, tuomet iš paštininkų priimsime tik pranešimus atsiimti vokus pašte.